How to arrive

13/03/2011

Plenary lecture / comunicación plenaria: “A poesía non lírica no actual sistema de xéneros“


Martes 26 de abril – Tuesday, April 26:

“A poesía non lírica no actual sistema de xéneros“
(Arturo Casas, Universidade de Santiago de Compostela)

A comunicación busca delimitar en sentido semiótico-cultural o lugar, funcións e relacións da poesía non lírica no sistema de xéneros vixente tras a modernidade. A este fin presentarase un esquema de carácter xeral sobre ese macrosistema desde unha perspectiva pragmática que comezará por poñer en cuestión a propia doxa estética da modernidade. Este esquema combinará unha teoría da enunciación literaria e unha análise sobre as atribucións socioculturais da literatura e da arte no mundo actual. En tal análise comparecerán como factores centrais a subxectivación, a mediación, a ficcionalización e a espectacularización. A poesía non lírica estudarase neste marco como unha modalidade discursiva desestabilizadora e transversal que se constitúe como algo diferente a unha simple refutación das variantes líricas do discurso poético. Asemade, insistirase na imposibilidade dunha comprensión e unha análise da discursividade non lírica en tanto proceso cultural emerxente á marxe da consideración holística e sistémica da xenericidade posmoderna.

Arturo Casas Vales dirixe o Grupo Alea de Análise Poética (GAAP) na Universidade de Santiago de Compostela e é investigador principal do proxecto El discurso no-lírico en la poesía contemporánea: espacios, sujetos, hibridación enunciativa, medialidad, financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación e que foi o punto de partida do I Congreso Internacional DINOLIPOE.

No comments:

Post a Comment